Metodyk

Agnieszka Deptuła doradca metodyczny gminy Wyszków

Oferta szkoleń kliknij i pobierzII ZJAZD Blok Nauk Humanistycznych

 „Uniwersytet Dziecięcy w Wyszkowie”,

24 marzec 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wyszkowie, ul. Sowińskiego 55

Program:

9.00 – 10.15 GR. 1 „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej” - świetlica szkolna

GR. 2 Warsztaty: Czym pomalujemy wielkanocne pisanki? Wykonywanie palm wielkanocnych - p. K. Wójcik – korytarz parter

10.15 – 11.30 GR. 2 „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”-  świetlica szkolna

GR. 1 Warsztaty: Czym pomalujemy wielkanocne pisanki? Wykonywanie palm wielkanocnych – p. K. Wójcik - korytarz parter

11.30 – 12.00 GR. 1, GR. 2, GR. 3, GR. 4 - świetlica szkolna

Wykład: Tradycje wielkanocne – wykład dr doc. Henryk Goryszewskiego wykładowcy i rektora Wyższej Szkoły im. P. Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie.

12.00 – 13.15           GR. 3 „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej” - świetlica szkolna

GR. 4 Warsztaty: Czym pomalujemy wielkanocne pisanki? Wykonywanie palm wielkanocnych – p. K. Wójcik – korytarz parter

13.15 – 14.30           GR. 4 „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”  - świetlica szkolna

GR. 3 Warsztaty: Czym pomalujemy wielkanocne pisanki? Wykonywanie palm wielkanocnych – p. K. Wójcik – korytarz parter

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Profilaktyka cyberprzemocy”

Dnia 28 listopada 2017 odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Profilaktyka cyberprzemocy.” To wydarzenie w całości poświęcone było bezpieczeństwu w sieci. W konferencji wzięli udział uczniowie z wyszkowskich szkół, przedstawiciele instytucji z sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, organów ścigania oraz dostawcy usług i treści internetowych. Organizatorem konferencji był doradca metodyczny gminy Wyszków. Patronat nad konferencją objęli Burmistrz Wyszkowa, Ministerstwo Cyfryzacji, MSCDN Warszawa, NASK – państwowy instytut badawczy oraz Wyższa Szkoła im. P. Włodkowica w Wyszkowie. Konferencja to jedyna w ciągu roku okazja, by w tak szerokim gronie rozmawiać o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w sieci i szukać najlepszych rozwiązań. Wirtualny świat stawia przed młodymi ludźmi coraz to nowe wyzwania na różnych poziomach – społecznym czy technologicznym. Coraz młodsze dzieci odkrywają świat online, ale nie wszystkie wiedzą, jak robić to bezpiecznie. Dlatego tak ważne jest uczenie mądrego korzystania z Internetu od najmłodszych lat. Prelegenci, m.in. z Wyższej Szkoły im. N. Grzegorzewskiej w Warszawie, policji w Radomiu, OEIIZIK i NASK w Warszawie podzielili się wiedzą, wynikami badań, doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania i reagowania na zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem. Ponadto eksperci zaprezentują pozytywne zastosowania sieci oraz kierunki rekomendowanych zmian w systemie nauczania i edukacji medialnej. . Poruszymy te tematy podczas konferencji i zaprezentujemy nasze pomysły na takie działania. również dostrzeżenie pozytywnych zastosowań sieci jako alternatywy dla zachowań ryzykownych online Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: - Teoretyczne i empiryczne aspekty bezpieczeństwa nastolatków w sieci”. - „Dzieci i młodzież w sieci. Wielowymiarowość zagrożeń przestrzeni cyfrowej”. „Moja cyfrowa tożsamość - jak ją chronić, dlaczego warto i jak uczyć o ochronie danych osobowych”. Aktualny stan zagrożenia cyberprzestępczością i profilaktyka cyberprzestępczości. Przeciwdziałanie uzależnieniom „Badania nastolatki 3.0 – co robią młodzi ludzie w Internecie”. "Twoje dziecko on-line - charakterystyka najnowszych zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie". Zwieńczeniem konferencji było spotkanie dla rodziców, którzy dodatkowo mogli uzyskać wskazówki i porady od ekspertów.